Levensvisie

Kun je niet vliegen, loop

Kun je niet lopen, ga

Kun je niet gaan, kruip


maar blijf nooit stilstaan

nooit dalen, immer opgaan


Kun je niet lachen, glimlach

Kun je niet glimlachen, wees toch blij

Kun je niet blij zijn, wees tevreden


maar nooit de moed opgeven

en immer voorwaarts streven


Eugene Mattelaer

Knokke

Weeg heel goed af wat je zegt

Oordelen dat is niemands recht

Probeer altijd opbouwend te spreken

Dan zullen je woorden zich niet wreken

Begin de ochtend met een groet

Je hele dag is dan goed


Een schouderklop doet altijd deugd

Verwijt niet alles aan de jeugd

Stuur geen scheldnamen in de ether

Lieve woorden doen het beter

Woorden kunnen wonderen maken

Maar woorden kunnen ook mensen kraken