Kinderbehandeling

Kinderen helpen ... het geeft zo'n voldoening.  Misschien krijg je niet telkens een 'uitgesproken' bedankt te horen, maar is dit wel nodig?  Een glimlach, hun teruggevonden opgewektheid, een merkbare positieve evolutie, ... zegt meer dan woorden!

Ongetwijfeld bestaan er verschillende wijzen of methoden van hulpverlening. Aangezien elk kind uniek is en hierdoor een bepaalde situatie anders ervaart of beleeft, is het zoeken naar de juiste behandeing van prioritair belang.  Zo is onder andere het geven van Reiki een natuurlijke wijze om jouw kind te helpen.

Het begeleiden, het werken met kinderen heeft mij altijd erg aangesproken.  Daarom zette ik in het verleden al enkele stappen en voel ik aan dat het tijd is om dit pad terug intensiever te gaan bewandelen.

Hierdoor heb ik besloten om vanaf 1 mei 2012 te starten met Reikibehandlingen voor kinderen, kinderen in de ruimste zin van het woord, dus ongeacht hun leeftijd.

Het spreekt voor zich, dat niet elk kind op dezelfde wijze kan of wenst benaderd te worden.  Tot de mogelijkheden behoren een 'ingekorte' behandeling, waarbij het kind fysiek aanwezig is of het sturen van Reiki op afstand. Bij deze laatste werkwijze weet het kind uiteraard van niets, waardoor het zich ook geen vragen kan stellen of zich ongemakkelijk voelen.

Het betrokken kind moet zich ten allen tijde goed en comfortabel voelen.

Heb je vragen of interesse, contacteer mij gerust (klik hier voor de gegevens).  In onderling overleg kunnen we dan bekijken, welke behandelingswijze voor uw kind het meest aangewezen is.