Dr. Mikao Usui


Reiki kent meerdere systemen, maar ik gebruik het systeem van dr. Mikao Usui. Hij is geboren op 15 augustus 1865 in Japan. Dr. Usui was bekend met de kiko methode. Wat bestaat uit meditatie, ademhalingstechnieken en oefeningen waarmee je de ki (de levensenergie) opbouwt. Deze ki wordt voor genezing gebruikt, maar daarbij wordt de eigen energie aangesproken.

Dr. Usui bedacht dat er misschien een methode moest zijn waarmee je deze levensenergie kon doorgeven zonder je eigen energie aan te spreken.

Zo trok hij zich terug op de berg Kurama. Daar vastte, mediteerde en bidde hij. Na 21 dagen ging hij onder een kleine waterval staan en kreeg hij een satori, een helder moment, een helder licht. Op dat moment kreeg hij de symbolen door die wij nu nog gebruiken om de mensen te initiëren bij Reiki 1. Een symbool wordt ook wel de sleutel genoemd om de energie te kanaliseren en via onszelf naar de andere persoon te sturen. Het woord initiatie betekent in het Sanskriet: machtigen, in staat stellen, afstemmen.

Elk mens wordt geboren met een eigen trillingsfrequentie. Door de dingen die we meemaken raakt ons trillingsniveau ontregeld. Tijdens een initiatie worden we weer terug gebracht naar onze oorspronkelijke trillingsfrequentie, onze energie gaat weer stromen. We worden weer afgestemd op onze oorsprong, de bron, de kosmos, het universum. Vanaf deze afstemming kunnen we weer actief werken met de universele energie (Reiki). DR. Mikao Usui had zijn methode gevonden.

 

Het uitgebreide verhaal van dr. Mikao Usui kun je hieronder verder lezen.


De geschiedenis van het Usui systeem van natuurlijke geneeswijze.

Reiki is herontdekt en ontwikkeld door Dr. Mikao Usui, een boeddhistische monnik, geboren in Nagoya, Japan, op 15 augustus 1865. In zijn jonge jaren studeerde hij Kiko op de heilige berg Kurama ten noorden van Kyoto.

Kiko is een reeks oefeningen die ertoe dienen om de gezondheid te verbeteren door middel van meditatie, ademhalingstechnieken en langzame bewegingen. Daarbij concentreert de mens zich op de ontwikkeling en toepassing van Ki, de levensenergie, waartoe ook de geneesmethode van het handopleggen behoort.

Bij de Kiko geneesmethode bouwt men met behulp van oefeningen een voorraad energie op, die vervolgens voor genezing werd gebruikt. Bij het toepassen van deze methode wordt ook de eigen energie aangesproken, het geen mogelijk tot uitputting leidt. Dr. Usui vroeg zich af of er ook een manier bestond om te genezen zonder deze uitputtingsverschijnselen.

Dr. Usui reisde door Japan, China en Europa op zoek naar kennis. Hij wilde zo veel mogelijk leren en hield zich bezig met een groot aantal vakken zoals: medicijnen, psychologie, religie en spirituele ontwikkeling. Omdat hij over grote geestelijke vermogens beschikte kon hij aansluiten bij een spirituele groep: Rei Jyutu Ka. Zijn steeds toenemende belangstelling vormde de geestelijke basis ( hulp ) waardoor hij later de betekenis kon begrijpen van iets ongelooflijks dat hem een aantal jaren later overkwam.

Dr. Usui werd secretaris van het hoofd van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, die later burgemeester van Kyoto werd. Dr. Usui kwam daardoor in contact met veel invloedrijke mensen, die hem hielpen een succesvol zakenman te worden.

 

Een tijdlang gingen de zaken goed, maar in 1914 keerde het tij. Dr. Usui besloot toen zich meer met het boeddhisme bezig te houden en monnik te worden. Hij concentreerde zich op het praktiseren en bestuderen van het boeddhisme. Uiteindelijk keerde hij terug naar de berg Kurama, waar hij als jongen gestudeerd had. Hij besloot zich 21 dagen lang op de berg terug te trekken. Daar vastte, mediteerde en bidde hij. Tijdens één van die meditaties ging hij onder een kleine waterval staan en liet het water over zijn hoofd lopen. De bedoeling hiervan is het kruinchakra te reinigen en te openen. Dit doet men daar overigens tegenwoordig nog steeds zo. Tegen het einde van deze 21 dagen, in maart 1922, voelde hij een groot en geestelijk licht zijn kruin binnenstromen en zo beleefde hij een satori, een moment van verlichting.

 

Toen dit gebeurde, werd zijn bewustzijn steeds groter en wist hij dat een grote kracht bezit van hem had genomen. Hij wist ook dat dit de kracht was , waarnaar hij verlangd had toen hij als jongeman medicijnen studeerde. Hij was dolblij want nu kon hij ook anderen genezen zonder daarbij zijn eigen energie te gebruiken.

In april 1922 ging hij naar Tokio. Daar stichtte hij een kliniek en richtte de ‘Stichtingvoor de Usui Geneeswijze’ op. Hij hield daar lezingen en begon behandelingen te geven. Hij ontwikkelde zes opleidingsniveaus. De eerste vier zijn door mevr. Takata samengevoegd tot Reiki 1. Vandaar ook dat bij Reiki 1 vier initiaties worden gegeven. Dit niveau wordt Shoden = beginnersniveau genoemd.

In zijn kliniek in Tokio ging Dr. Usui verder met onderwijzen en behandelen. In 1923 kregen vrede en harmonie een flinke dreun tijdens de grote Kanto aardbeving. Deze aardbeving was één van de zwaarste en meest verwoestende die Japan ooit heeft getroffen. Meer dan 140.000 mensen kwamen om het leven. Duizenden huizen en gebouwen stortten in en de daaropvolgende branden verwoestten nog veel meer huizen. Daardoor werden duizenden mensen dakloos en raakten gewond of werden ziek. Praktisch iedereen raakte getraumatiseerd. Er ontstond een enorme behoefte aan Reiki en Dr. Usui en zijn studenten werkten dag en nacht om zo veel mogelijk mensen te helpen. In 1925 opende Dr. Usui een aanzienlijk grotere kliniek in Tokio en begon door Japan te reizen om de mensen over Reiki te vertellen. Hij gaf zijn kennis door aan meer dan 2000 studenten en hij leidde zestien leraren op.

 

Omdat hij zich zo inzette, werd hij door de Japanse keizer geëerd met een hoge onderscheiding. Dr. Usui wilde verhinderen dat Reiki slechts voor een selecte groep was voorbehouden of aan een vorm van gezag of begrenzing onderhevig was. Hij vond dat iedereen de kans moest krijgen om het goddelijke te ervaren, want daardoor zouden de mensen eerder bereid zijn met elkaar samen te werken aan een betere wereld.

Op 9 maart 1926 stierf Dr. Usui aan een beroerte tijdens een Reiki cursus in Fukuyama. Hij is begraven bij de Saihji-tempel in Tokio, waar door zijn studenten een gedenksteen is geplaatst, met een prachtige inscriptie waarin zijn leven en werken met Reiki wordt beschreven.

 

Verkorte versie van het verhaal geschreven door William Lee Rand.


Fotobron : Wikipedia